تعمیر ظرفشویی ال جی

شناخت و رفع ایرادات ظرفشویی ال جی

44339892 - young woman looking at repairman repairing dishwasher in kitchen
0 ۴,۴۰۰

استفاده از لوازم نوآورانه ال جی در منزل یک انتخاب عالی است. ظرفشویی الجی یکی از بهترین برندهای ظرفشویی در جهان بوده که سالها شما را همراهی خواهد کرد. اما ممکن است به دلیل مشکلاتی نیاز به تعمیر ظرفشویی داشته باشید. توصیه می شود برای تعمیر ظرفشویی ال جی به کارشناسان باتجربه مراجعه کنید.

تعمیر ظرفشویی ال جی

در این مقاله مهمترین ایرادات ظرفشویی الجی و راه های حل آن را لیست کرده ایم. آشنایی با این ایرادات به این معنا نیست که خودتان می توانید برای تعمیر اقدام کنید. همچنین مطالعه مقاله راهنمای نگهداری ظرفشویی را به شما توصیه می کنم.

ماشین ظرفشویی تمیز نمی کند

 • پمپ آب: تسمه پمپ آب ممکن است فرسوده و یا شکسته باشد که باید تعویض شود. با این حال، خرید تسمه باید طبق شماره مدل دستگاه باشد. تسمه پمپ آب در کف موتور قرار دارد.
 • شیر ورودی: در هنگام شستشو دریچه ورودی آب باز شده و آب وارد ماشین ظرفشویی می شود. اگر شیرآب مسدود یا معیوب است، ماشین ظرفشویی آب کافی برای تمیز کردن ظروف دریافت نمی‌کند. اگر دریچه ورودی آب مسدود شود، آن را تعویض کنید. تلاش برای تمیز کردن شیر ورودی آب ممکن است باعث شکستگی احتمالی آن شود.
 • بازوی شستشو: بازوهای شستشو آب را به قفسه های پایین هدایت می کند. اگر آب نتواند به درستی از بازوی شستشو به پایین جریان یابد، ظروفی که در قفسه های پایین تر هستند، به درستی تمیز نخواهند شد. با گذشت زمان، ذرات ممکن است در سوراخ های کوچک بازوها گیر کرده باشد و آن را مسدود کرده باشد. برای رفع این مشکل باید سوراخ های بازو را باز کنید. در صورتی که مسدودیت شدید باشد، باید تعویض شود.

ماشین تخلیه نمی شود

 • پمپ تخلیه: پمپ تخلیه از یک پروانه برای خارج کردن آب از طریق لوله تخلیه استفاده می‌کند. اگر موتور پمپ آب کار نکند، ماشین ظرفشویی تخلیه نمی شود. برای تعیین اینکه پمپ تخلیه معیوب است یا خیر، موتور پمپ را با استفاده از مولتی‌ متر چک کنید. اگر موتور برق پیوسته نداشته باشد، باید پمپ تخلیه را تعویض کنید.
 • پروانه تخلیه فاضلاب: پروانه فاضلاب، باعث تخلیه آب از طریق لوله تخلیه می شود. اگر پروانه شکسته باشد باید آن را تعویض کنید.
 • شیر سلونوئید تخلیه: شیر سلونوئید دریچه فاضلاب را باز می‌کند و به آب اجازه خروج از ماشین ظرفشویی را می دهد. اگر شیر تخلیه باز نشود، دستگاه تخلیه نمی شود.

ماشین ظرفشویی ظروف را خشک نمی کند

 • هواکش: اغلب ماشین های ظرفشویی در هنگام خشک کردن ظروف، از یک دریچه برای بیرون ریختن هوای گرم و شرجی تولید شده در طول چرخه آب رسانی استفاده می‌کنند. اگر دریچه به درستی باز نشود، رطوبت باقی خواهد ماند. دریچه خروجی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به درستی باز می شود.
 • موتور فن: برخی از ظرفشویی ها در انتهای چرخه از یک فن برای خشک کردن ظروف استفاده می‌ کنند. اگر موتور فن کار نکند، ظروف به درستی خشک نمی‌ شوندسعی کنید تیغه فن را با دست بچرخانید تا مطمئن شوید که به طور آزادانه حرکت می‌کند. اگر موتور آن سوخته باشد، باید آن را تعویض کنید.
 • عنصر گرمایش: برخی از ظرفشویی ها از یک عنصر حرارت دهی در طول چرخه خشک کردن استفاده می‌کنند. اگر المنت حرارتی معیوب شده باشد، ماشین ظرفشویی به درستی گرم نخواهد شد. برای تعیین اینکه آیا المنت حرارتی سوخته‌است یا نه می توانید از یک مولتی متر استفاده کنید، اگر المان حرارتی پیوستگی نداشته باشد، آن را تعویض کنید. 
تعمیر ظرفشویی سامسونگ
تعمیر ظرفشویی ال جی

ماشین ظرفشویی پر نمی شود

 • دریچه ورودی آب: اگر دریچه ورودی آب مسدود یا ناقص باشد، آب نمی تواند به ماشین ظرفشویی وارد شود. دریچه ورودی آب تعمیر نمی شود، و در صورتی که خراب باشد، باید آن را عوض کنید.
 • کلید شناور: سوئیچ شناور برای جلوگیری از پرشدن ماشین ظرفشویی است. اگر سوئیچ شناور ناقص یا گیر داشته باشد، ممکن است آب وارد دستگاه نشود. سوئیچ شناور ناقص را باید جایگزین کنید.
 • مشکل در تامین آب: در طول زمان، رسوبات کلسیم می‌توانند در شیر آب و یا در نوار صافی کوچک داخل شیر ورودی آب جمع شوند. اگر شیر ورودی آب با رسوبات مسدود شود، ماشین ظرفشویی به درستی پر نمی‌شود. در ابتدا منبع آب را ببندید و آن را بازرسی کنید تا مشخص کنید که آیا مسدود شده‌است یا نهبه علاوه فشار آب را هم چک کنید.

ماشین ظرفشویی سروصدا دارد

 • پمپ تخلیه: ابتدا پمپ تخلیه را بررسی کنید تا مطمئن شوید تمیز است. اگر کثیف باشد باید آن را جایگزین کنید.
 • یاتاقان: موتور پمپ دارای یاتاقان هایی است که در طول زمان از بین می روند. وقتی که یاتاقان موتور خراب شود، دستگاه سروصدای زیادی می دهد.
 • پروانه تخلیه: پروانه تخلیه جریان آب را از طریق شلنگ تخلیه به مخزن تخلیه می کند. اگر پروانه صدمه دیده باشد، صدای زیادی ایجاد می شود.
 • دریچه ورودی آب: دریچه ورودی آب برای ورود آب به ماشین ظرفشویی است. هنگامی که دریچه سالم باشد، شیر ورودی آب در طول عملیات بسیار آرام است. با گذشت زمان، دیافراگم تغییر شکل می دهد و می تواند لرزش، وزوز، صدای جیر جیر یا صداهای دیگر ایجاد کند. در صورتی که صدای ماشین ظرفشویی در طول چرخه پر شدنبلند باشد، تعویض سوپاپ ورودی آب ممکن است مشکل را حل کند.

ماشین لباسشویی سرریز می شود

 • دریچه ورودی آب: شیر ورودی آب یک شیر کنترل الکتریکی است که در هنگام باز شدن اجازه ورود آب را به ماشین ظرفشویی می دهد. در صورتی که دریچه خراب باشد، به موقع بسته نمی شود و آب سرریز می شود.
 • سوئیچ شناور: سوپاپ شناور برای جلوگیری از پرشدن ماشین ظرفشویی است. اگر سوئیچ شناور ایراد داشته باشد، ممکن است ماشین ظرفشویی سرریز کند. اگر سوئیچ شناور ناقص باشد، باید آن را جایگزین کنید.

ماشین روشن نمی شود

 • فیوز حرارتی: فیوز حرارتی در صورتی که دستگاه بیش از حد گرم شود، ماشین ظرفشویی را خاموش می کند. اگر فیوز حرارتی مشکل داشته باشد، از روشن شدن دستگاه جلوگیری می شود. برای تعیین خرابی آن می توانید از یک مولتی متر استفاده کنید.
 • سوئیچ درب: هنگامی که درب ماشین باز باشد از روشن روشن آن جلوگیری خواهد شد. بنابراین ممکن است دلیل روشن نشدن دستگاه، معیوب بودن سوئیچ درب باشد.
 • قفل درب: قفل در تضمین می‌کند که در ظرفشویی بسته است. اگر در به درستی چفت نشود، ماشین روشن نخواهد شد. در صورت شکسته شدن قفل باید آن را عوض کنید.
 • برد اصلی: برد اصلی قدرت تمام اجزای ماشین ظرفشویی را تامین می‌کند. اگر مشکلی بابورد کنترل اصلی وجود داشته باشد, ممکن است ولتاژ را به ماشین ظرفشویی ارسالنکند, که باعث می‌شود ماشین ظرفشویی شروع نکند. تابلوهای کنترل معمولاً اشتباه تشخیص داده می‌شوند دقت کنید که قبل از جایگزینی صفحه کنترل اصلی,قسمت‌های معیوب را چک کنید.
 • صفحه لمسی: برای تعیین خرابی صفحه لمسی مشخص شود، سعی کنید دکمه های مختلف روی صفحه را فشار دهید. اگر برخی از دکمه ها پاسخ نمی دهند، صفحه لمسی ممکن است معیوب باشد که باید آن را جایگزین کنید.
 • تایمر: تایمر اجازه شارش به قسمت‌های مناسب در زمان‌های مناسب را می‌دهد. اگر تایمر به درستی کار نکند، ممکن است ولتاژ را به ماشین ظرفشویی ارسال نکند و ماشین روشن نشود. تایمر معمولا به اشتباه تعویض می شوند، بنابراین این گزینه را در آخر تعویض کنید.

چرا کمک چی را برای تعمیر ظرفشویی ال جی انتخاب کنیم؟

 • تکنسین های متخصص کمک چی در مورد لوازم ال جی آموزی کامل دیده اند و به راحتی مشکل را حل می کنند.
 • خدمات تیم کمک چی سریع، قابل اعتماد و کاملا حرفه ای است.
 • در صورتی که دستگاه شما نیاز به تعویض قطعه داشته باشد، قطعات اصلی استفاده می شود.
 • قیمت تعمیر ظرفشویی ثابت بوده و کارشناسان هیچ گونه هزینه اضافی را درخواست نخواهند کرد.

تعمیر ظرفشویی ال جی به تخصص نیاز دارد و نباید خودتان وارد عمل شوید. یک اشتباه هزینه زیادی را برای شما خواهد داشت. اگر نیاز به مشاوره محصول یا تعمیر دارید با ما تماس بگیرید تا فورا به نیازهایتان رسیدگی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

02191303337